• ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Основно училище"Д-р Петър Берон" е огнище, дало образование на свои възпитаници.
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    "Образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно." Робърт Хътчинс
Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Мисия на училището

Училището се стреми да стимулира активността и да утвърди устойчива жизнена позиция на учащите се. Целта ни е да мотивираме познавателните умения и израстването на цялостната личност на ученика.

Да създадем училището на новото време, където децата идват с желание и развиват своя потенциал.

Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в себе си и в своите възможности.

Да възпитаме всестранно развити личности чрез индивидуален подход към всяко дете, организиране на учебния процес с отчитане на възможностите и приоритетите на детската личност

 

"Просвещението е потребно на всякой народ"

Новини


ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ОТ 8 НОЕМВРИ , ПОНЕДЕЛНИК И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОТНОСНО ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА COVID -19 за деца и ученици

Галерия