История на училището

История на училището

Според предания историята на училището датира от около 1880 г.,когато се помещавало в една стая в старото село Дуванджа.Училището е било само начално. Първият учител е Борис Мендизов,а след него учител става Георги Поп Славов от Разград.През периода 1912-1918г. се редят имената на учителите  Петко Михайлов от с. Прослав,Стоян Петков от с.Розовец, Тана  Енчева от Асеновград,Васил Говедаров и др.През  1928 г. селото е разтърсено от силно земетресение,подгонени от това нещастие и от непокорните води на р. Марица хората се заселват малко по на север ,където е разположено днешното село. В новото село е построено и новото училище.Разкрити са и прогимназиални класове и училището става основно. Учители в този период са Въльо Танев,Иван Дойчинов,Невена Дойчинова,Кичка и Катя Ламбеви,Стефана Димитрова и др. През 1949г. за директор е назначен Георги Синитчийски.Учениците наброяват около 280.С всяка изминала година материалната база на училището се подобрява.

Училище  „ Д-р Петър Берон“ продължава да отброява година след година своята летописна история. Директори  през годините на училището са Мара Колева,Васил Стойчев,Никола Вълков, Атанас Киряков Атанасов, Атанас Кондев Атанасов,Ганчо Ганев. От 1990 г. до днес директор на училището е г-н Ангел Шиков. Днес училището разполага с  две бази, в по-голямата база се намира административната част /счетоводител и затс/ на училището, кабинетите на ръководните органи /директор и зам.директор/, учителска стая, медицински кабинет,физкултурен салон, кабинет по информационни технологии, както и класните стаи на учениците от III  до VII клас, в другата база се намират класните стаи на I и II клас . В училището се обучават 123 деца. Училището  е развило добри практики за подготвяне на празници, театрални постановки съобразени с възрастта на децата, участие в седмицата на книгата и пролетно четене, участие в различни училищни изложби,спортни мероприятия  и рецитали. Педагогическият персонал наброява 13 учители, директор и зам.директор, непедагогическият  персонал са 6 човека.