Новини


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ

ГРУПИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“