Новини

Посещение на седмокласници от ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Чалъкови в ПГСС с. Белозем

ЕКСКУРЗИЯ ДО ПЛОВДИВ


Дейностите по занимания по интереси