АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обща информация

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. беше одобрен пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В изпълнение на горепосоченото Решение задължителната информация съгласно чл.28 от АПК и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, в училищния сайт в раздел Документи са публикувани услугите, предоставяни от образователната институция.