Информация за Дейност 1. по проект КПРПС , (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.)

Информация за Дейност 1. по проект КПРПС , (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.)

Информация за Дейност 1. по проект КПРПС , (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.)

19.02.2021

електронен адрес на проекта:

Квалификация на педагогическите специалисти