Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

24.10.2017г.

През учебната 2017/2018 година проект "Твоят час"продължава дейността си в ОУ "Д-р Петър Берон" чрез работата на девет групи,пет групи за работа с деца с обучителни трудности и четири групи за занимания по интереси.

Групи с деца с обучителни трудности:

Клуб "Аз и буквите" - ръководител Иванка Ставрева

Клуб " Мога да чета и пиша" - ръководител Мария Иванова

Клуб "Искам да знам - III а" - ръководител Елена Атанасова

Клуб "Искам да знам - III б" - ръководител Ирина Бозвелийска

Клуб "Искам да знам и мога" - ръководител Радка Недева

Групи по занимания по интереси:

Клуб" Сръчни ръчички" - ръководител Александра Глухчева

Клуб "Талантливи ръце" - ръководител Евелина Терзиева

Клуб "Английски език с песни и танци" - ръководител Златка Стамова

Спорт за всички -ръководител Мария Стоева