ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2021 - 2022г

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2021 - 2022г

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2021 - 2022г

20.10.2021г

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

1.Група БЕЛ - 1 клас           6.Група математика - 5 клас

2.Група БЕЛ - 2 клас      

3.Група БЕЛ - 3 клас      

4.Група БЕЛ - 4 клас          

5.Група БЕЛ - 6 клас