РЕЗУЛТАТИ НВО 4 клас през 2021-2022г.

РЕЗУЛТАТИ НВО 4 клас през 2021-2022г.

Относно разпоредбите на чл. 54,ал.4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците училището оповестява публично данните от резултатите за 4 клас на учениците от ОУ"Д-р Петър Берон"

Среден брой точки на ниво УЧИЛИЩЕ   -БЕЛ  64,65

                                        ниво област - БЕЛ 71,38

                                        ниво страна - БЕЛ 70,46

Среден брой точки ниво УЧИЛИЩЕ - математика 46,47

                                       ниво област - математика 58,40

                                       ниво страна - математика 57,33