ОТНОВО ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

ОТНОВО ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

ОТНОВО ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици, съобщаваме ви, че за всички ученици в училището са създадени акаунти в домейна edu.mon.bg ,  Microsoft – Teams. Потребителските имена и паролите за достъп ще ви бъдат предоставени от класните ръководители по електронен път заедно с видеоинструкция за регистрация. Чрез социалната мрежа ще ви предоставим видеоинструкции за регистрация. Класните ръководители също остават на разположение за въпроси относно регистрацията.