БЮДЖЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА .

БЮДЖЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА .

Изпълнение на задължението по чл. 291 от ЗПУО от страна на директора за отчет на делегирания бюджетАрхив