БЮДЖЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

БЮДЖЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Изпълнение на задължението по чл. 291 от ЗПУО от страна на директора за отчет на делегирания бюджет