Изложба "Работилница за мартеници" - клуб "Талантливи ръце" и клуб "Сръчни ръчички"

Изложба "Работилница за мартеници" - клуб "Талантливи ръце" и клуб "Сръчни ръчички"

Изложба "Работилница за мартеници" - клуб "Талантливи ръце" и клуб "Сръчни ръчички"

20.03.2018г.