• ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Основно училище"Д-р Петър Берон" е огнище, дало образование на свои възпитаници.
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    "Образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно." Робърт Хътчинс
Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Мисия на училището

Училището се стреми да стимулира активността и да утвърди устойчива жизнена позиция на учащите се. Целта ни е да мотивираме познавателните умения и израстването на цялостната личност на ученика.

Да създадем училището на новото време, където децата идват с желание и развиват своя потенциал.

Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в себе си и в своите възможности.

Да възпитаме всестранно развити личности чрез индивидуален подход към всяко дете, организиране на учебния процес с отчитане на възможностите и приоритетите на детската личност

 

"Просвещението е потребно на всякой народ"

Новини

Участие на наши ученици в A global bouquet of hummingbirds ???? for #WorldWaterDay 2023 - популяризиране на Световния ден на водата 2023 г

Учениците от 5 и 6 клас с помощта на учителя си по природни науки , г-жа Деница Христева се включиха в инициативата за Световния ден на водата. Като следваме примера на колибрито, което се казва в една перуанска приказка, се опитало самичко да потуши пожар в гората, носейки капка по капка вода. Нека всеки направи каквото може, защото с общи усилия можем всички да опазим чистотата на водата на Земята и да забавим бързия темп на климатичните промени и водната криза!

Научи повече


ТРЕТИ МАРТ - ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Учениците от нашето училище отбелязаха по тържествен начин 145 години от Освобождението на България и паметната дата Трети март. В празника взеха участие учениците от 3 -ти, 4-ти , 5-ти и 7-ми клас. Събитието започна с тържествен марш и посрещане на националното знаме на Република България и изслушване на химна. Гости на тържеството бяха кметът на Чалъкови ,г-н Димитър Николов и председателят на читалище "Христо Ботев" -1931 , г-жа Щилияна Димитрова . Учениците под ръководството на Теменуга Атанасова, Димитринка Бойчева и Евелина Терзиева изнесоха богата програма - рецитал, патриотични песни, легенда за Петко войвода, слово за Освобождението. Поздравления за участниците и техните ръководители! Да живее България!

Научи повече

Проекти

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2022г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2022г.

През 2022-2022г.продължават дейностите по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Научи повече
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2021 - 2022г

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2021 - 2022г

През учебната 2021-2022г. се сформираха групи за обучителни затруднения по български език и литература и математика.

Научи повече