УСЛОВИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2020-2021

УСЛОВИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2020-2021