РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2021-2022

РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2021-2022

Относно разпоредбите на чл. 54 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците училището оповестява публично данните от резултатите за 7 клас на учениците от ОУ"Д-р Петър Берон"

Среден брой точки на ниво УЧИЛИЩЕ   -БЕЛ  21,78

                                        ниво област - БЕЛ 53,34

                                        ниво страна - БЕЛ 53,63

Среден брой точки ниво УЧИЛИЩЕ - математика 12,49

                                       ниво област - математика 35,02

                                       ниво страна - математика 35,32