ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГРИГОР КЪНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

1.Димитър Николов

2.Христина Рангелова

3.Кирил Кирилов

4.Йордан Вакрилов


Файл
Поименен състав на Обществен съвет

1. Основни членове: Димитър Любчев Николов – представител на община Раковски (име, презиме, фамилия) (финансиращ орган) Григор Иванов Кънчев – представител на родителите (име, презиме, фамилия) Йордан Вакрилов Иванов - представител на родителите (име, презиме, фамилия) Христина Христова Рангелова - представител на родителите (име, презиме, фамилия) Кирил Христов Кирилов- представител на родителите (име, презиме, фамилия) 2. Резервни членове: Иванка Игнатова Стефанова – резервен член на община Раковски (име, презиме, фамилия) (финансиращ орган) Янка Рангелова Стефанова – резервен член на родителите (име, презиме, фамилия) Грозданка Йорданова Димитрова- резервен член на родителите (име, презиме, фамилия Елена Иванова Кузева - резервен член на родителите (име, презиме, фамилия Ганка Йорданова Димитрова - резервен член на родителите (име, презиме, фамилия)