ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАС ИВАНОВ ЛОЗАНОВ 

ЧЛЕНОВЕ:

1.Иванка Игнатова Стефанова - представител на родителите 

2.Атанаска Ангелова Петрова - представител на родителите 

3.Желязка Колева Манева представител на родителите 

4.Димитър Любчев Николов - представител на финансиращия орган

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

1.Атанаска Иванова Димитрова -  представител на родителите 

2.Христина Лозанова Запрянова - представител на родителите 

3.Мария Иванова Николова - представител на родителите 

4.Йордан Вакрилов Иванов - представител на родителите 

5.Йордан Григоров Григоров - представител на финансиращия орган

Протокол №1 от 28.01.2023г
Кампания "Дни на безопасността на пътя" 16.09-22.09.2020 г.

Европейска седмица на мобилността Кампания "Дни на безопасността на пътя" 16.09-22.09.2020 г.

Научи повече

Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата във връзка с 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата

Във връзка с писмо № РД-35-71#1/22.06.2020 г. на г-жа Дани Каназирева, областен управител на област Пловдив, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Научи повече