БДП

Обща информация

Материали по БДП от страницата на МОН

Видеоуроци по Безопасност на движението


Файл
Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“

Във връзка с писмо на Главна дирекция "Национална полиция" на МВР Ви информирам, че за осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“). Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни. Активностите от традиционната кампания на ROADPOL се обединяват с дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Запазвайки традицията от началото на кампанията през 2016 г., Дните на безопасността на пътя за Република България – 2023 г., се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи. Национален координатор на инициативата е Главна дирекция „Национална полиция“. За координатори, които да подпомагат партньорите при регистриране и отразяване на събития са определени Мартина Илиева, служебен телефон 02/9829179, електронна поща: MYuIlieva@mvr.bg и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932, електронна поща: oppgdnp_nap@mvr.bg. На официалната страница на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/, може да бъде намерена допълнителна информация, а предоставените материали в рубриката „Communication Kit“ могат да бъдат използвани напълно безвъзмездно в хода на кампанията. Специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS“ с актуална информация за българските партньори е създадена на интернет страницата на пътна полиция на адрес: https://www.mvr.bg/opp. За Дните на безопасността на ROADPOL партньорите трябва да организират свои събития, инициативи, мероприятия и дейности, които да реализират самостоятелно или с други партньори. Целта е чрез всички възможни средства за комуникация да се популяризира в най-висока степен и сред максимален брой хора идеята за НУЛА загинали при пътнотранспортни произшествия поне за един ден. ROADPOL отново призовава да се разшири обхватът на кампанията и тя да получи по-широко географско разпространение, като повече събития се регистрират през социалните мрежи. Тази година страната ни е домакин на основното събитие на кампанията на ROADPOL-Дни на безопасността на пътя-2023 г. и в тази връзка е организирана международна конференция по пътна безопасност, в която ще участват представители от 27 страни. С настоящото писмо Ви приканвам отново да подкрепите Дните на безопасността на ROADPOL и да станете партньор на кампанията. За това е необходимо: Да организирате събитие и да го споделите на своите интернет страници, на страниците си в социалните мрежи, както и със своите бизнес и медийни партньори. Можете да използвате напълно безвъзмездно изработените материали в помощ на кампанията и публикувани за ваше улеснение в различни формати на официалната страница: https://www.roadpolsafetydays.eu/в рубриката „Communication Kit“, като използвате @roadpol_euи #zeromeanslife за публикациите; Моля, бъдете активни и направете няколко снимки по време на осъществяване на правомощията си или организираните превантивни дейности и след това споделете също с горепосочените тагове (@roadpol_eu и #zeromeanslife ); Можете да споделите във Вашите социални медии информацията за конкурса (състезанието) за най-добра снимка (вижте подробностите на интернет страницата на пътна полиция на адрес https://www.mvr.bg/opp). Оптимална продължителност на „Дни на безопасността“ е една седмица, но тъй като 20 септември е най-важният ден през седмицата, моля, опитайте се да обърнете повече внимание на дейностите през този ден. Разпространявайте мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“ и публикувайте превантивни текстови, аудио и видео материали. Приобщавайте партньорите си към създадените от Вас събития за Дните на безопасността на ROADPOL. Вашите събития може да бъдат: - изписване на мотото, на призиви и препоръки за безопасно поведение на пътя или на гласови и видео съобщения на видео екрани и други дигитални стационарни или мобилни устройства и системи: - организиране и провеждане под мотото на кампанията на тематични кръгли маси, конференции, обсъждания и беседи с различни групи участници в движението по пътищата; - организиране на конкурси, концерти и изложби под мотото на кампанията; - изработване и разпространение на информационно-образователни материали с относимо съдържание и с мотото на кампанията; - изработване на презентации и други материали с образователно-възпитателен характер и разпространението им чрез описаните канали; - заснемане на видео с възпитателен и образователен характер и разпространение чрез мрежите за комуникации; - провеждане на концерти, тематични викторини, състезания, демонстрации, занимателни игри и други забавления за участници в различни възрастови групи и др. Регистрирането на събития и споделянето на снимки, видео и емоции е възможно само до 22.09.2023 г. За Министерството на вътрешните работи е от особено значение да потвърдите желанието си за партньорство в Дните на безопасността на ROADPOL и да споделите планираните събития, което допълнително може да направите на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg. По този начин ще бъдете добавени и в Списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция (https://www.mvr.bg/opp) в специалната рубрика ROADPOL SAFETY DAYS. Лица за контакт от Главна дирекция „Национална полиция“ са Мартина Илиева, служебен телефон 02/9829179, електронна поща: MYuIlieva@mvr.bg и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932. Информацията за събитието Ви трябва да съдържа кратко описание за него, името на организатора, имената на партньорите (ако има), мястото, деня и часа на провеждането. Събитието ще бъде включено в Програмата, публикувана на интернет страницата на пътна полиция. Пратете и логото си, ако желаете. Под патронажа на министъра на вътрешните работи 20 септември 2023 г. е обявен за Ден без загинали на пътя и Ви приканвам да се присъедините според възможностите и компетенциите си към ROADPOL – Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“, като подкрепите и Европейската седмица на мобилността. Нека бъдем отговорни и да разпространяваме идеята за нула жертви на пътя поне за един ден като напълно изпълнима и зависеща от самите нас!

19.09.2023

Файл
Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“

Във връзка с писмо на Главна дирекция "Национална полиция" на МВР Ви информирам, че за осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“). Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни. Активностите от традиционната кампания на ROADPOL се обединяват с дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Запазвайки традицията от началото на кампанията през 2016 г., Дните на безопасността на пътя за Република България – 2023 г., се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи. Национален координатор на инициативата е Главна дирекция „Национална полиция“. За координатори, които да подпомагат партньорите при регистриране и отразяване на събития са определени Мартина Илиева, служебен телефон 02/9829179, електронна поща: MYuIlieva@mvr.bg и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932, електронна поща: oppgdnp_nap@mvr.bg. На официалната страница на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/, може да бъде намерена допълнителна информация, а предоставените материали в рубриката „Communication Kit“ могат да бъдат използвани напълно безвъзмездно в хода на кампанията. Специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS“ с актуална информация за българските партньори е създадена на интернет страницата на пътна полиция на адрес: https://www.mvr.bg/opp. За Дните на безопасността на ROADPOL партньорите трябва да организират свои събития, инициативи, мероприятия и дейности, които да реализират самостоятелно или с други партньори. Целта е чрез всички възможни средства за комуникация да се популяризира в най-висока степен и сред максимален брой хора идеята за НУЛА загинали при пътнотранспортни произшествия поне за един ден. ROADPOL отново призовава да се разшири обхватът на кампанията и тя да получи по-широко географско разпространение, като повече събития се регистрират през социалните мрежи. Тази година страната ни е домакин на основното събитие на кампанията на ROADPOL-Дни на безопасността на пътя-2023 г. и в тази връзка е организирана международна конференция по пътна безопасност, в която ще участват представители от 27 страни. С настоящото писмо Ви приканвам отново да подкрепите Дните на безопасността на ROADPOL и да станете партньор на кампанията. За това е необходимо: Да организирате събитие и да го споделите на своите интернет страници, на страниците си в социалните мрежи, както и със своите бизнес и медийни партньори. Можете да използвате напълно безвъзмездно изработените материали в помощ на кампанията и публикувани за ваше улеснение в различни формати на официалната страница: https://www.roadpolsafetydays.eu/в рубриката „Communication Kit“, като използвате @roadpol_euи #zeromeanslife за публикациите; Моля, бъдете активни и направете няколко снимки по време на осъществяване на правомощията си или организираните превантивни дейности и след това споделете също с горепосочените тагове (@roadpol_eu и #zeromeanslife ); Можете да споделите във Вашите социални медии информацията за конкурса (състезанието) за най-добра снимка (вижте подробностите на интернет страницата на пътна полиция на адрес https://www.mvr.bg/opp). Оптимална продължителност на „Дни на безопасността“ е една седмица, но тъй като 20 септември е най-важният ден през седмицата, моля, опитайте се да обърнете повече внимание на дейностите през този ден. Разпространявайте мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“ и публикувайте превантивни текстови, аудио и видео материали. Приобщавайте партньорите си към създадените от Вас събития за Дните на безопасността на ROADPOL. Вашите събития може да бъдат: - изписване на мотото, на призиви и препоръки за безопасно поведение на пътя или на гласови и видео съобщения на видео екрани и други дигитални стационарни или мобилни устройства и системи: - организиране и провеждане под мотото на кампанията на тематични кръгли маси, конференции, обсъждания и беседи с различни групи участници в движението по пътищата; - организиране на конкурси, концерти и изложби под мотото на кампанията; - изработване и разпространение на информационно-образователни материали с относимо съдържание и с мотото на кампанията; - изработване на презентации и други материали с образователно-възпитателен характер и разпространението им чрез описаните канали; - заснемане на видео с възпитателен и образователен характер и разпространение чрез мрежите за комуникации; - провеждане на концерти, тематични викторини, състезания, демонстрации, занимателни игри и други забавления за участници в различни възрастови групи и др. Регистрирането на събития и споделянето на снимки, видео и емоции е възможно само до 22.09.2023 г. За Министерството на вътрешните работи е от особено значение да потвърдите желанието си за партньорство в Дните на безопасността на ROADPOL и да споделите планираните събития, което допълнително може да направите на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg. По този начин ще бъдете добавени и в Списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция (https://www.mvr.bg/opp) в специалната рубрика ROADPOL SAFETY DAYS. Лица за контакт от Главна дирекция „Национална полиция“ са Мартина Илиева, служебен телефон 02/9829179, електронна поща: MYuIlieva@mvr.bg и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932. Информацията за събитието Ви трябва да съдържа кратко описание за него, името на организатора, имената на партньорите (ако има), мястото, деня и часа на провеждането. Събитието ще бъде включено в Програмата, публикувана на интернет страницата на пътна полиция. Пратете и логото си, ако желаете. Под патронажа на министъра на вътрешните работи 20 септември 2023 г. е обявен за Ден без загинали на пътя и Ви приканвам да се присъедините според възможностите и компетенциите си към ROADPOL – Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“, като подкрепите и Европейската седмица на мобилността. Нека бъдем отговорни и да разпространяваме идеята за нула жертви на пътя поне за един ден като напълно изпълнима и зависеща от самите нас!

19.09.2023