Обществен съвет

Обща информация

СЪСТАВ НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ  ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

Председател - Григор Иванов Кънчев

Членове : Христина Христова Рангелова -представител родители

                Кирил Христов Кирилов  - представител родители

                Йордан Вакрилов Иванов - представител родители

 Представител на финансиращ орган - Димитър Любчев Николов