Обществен съвет

Обща информация

СЪСТАВ НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ  ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

Председател - Илия Стоянов Манев

Членове : Григор Иванов Кънчев

                Георги Илиев Илиев

                Йордан Вакрилов Иванов

 Представител на финансиращ орган - Албена Храненикова