Схемите"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Схемите"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Схемите"Училищен плод" и "Училищно мляко"

3.11.2019

Училището ни участва в доставките по схемите на Държавен фонд"Земеделие" "Училищен плод" и "Училищно мляко"