РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2022-2023

РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2022-2023

Относно разпоредбите на чл. 54 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците училището оповестява публично данните от резултатите за 7 клас на учениците от ОУ"Д-р Петър Берон"

Среден брой точки на ниво УЧИЛИЩЕ   -БЕЛ  33,17

                                        ниво област - БЕЛ 55,60

                                        ниво страна - БЕЛ 55,04

Среден брой точки ниво УЧИЛИЩЕ - математика 11,08

                                       ниво област - математика 35,27

                                       ниво страна - математика 35,29