ЗАПОВЕДИ НА МОН И МИНИСТЕРСТВО НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

ЗАПОВЕДИ НА МОН И МИНИСТЕРСТВО НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата