РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2020-2021

РЕЗУЛТАТИ НВО VII клас 2020-2021

Относно разпоредбите на чл. 54 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците училището оповестява публично данните от резултатите за 7 клас на учениците от ОУ"Д-р Петър Берон"

Среден брой точки на ниво УЧИЛИЩЕ   -БЕЛ  31,56

                                        ниво област - БЕЛ 54,50

                                        ниво страна - БЕЛ 53,86

Среден брой точки ниво УЧИЛИЩЕ - математика 21,19

                                       ниво област - математика 38,70

                                       ниво страна - математика 37,94