Преподаватели

Преподаватели

Учители в начален етап:

Радка Недева - 1 клас

Ирина Бозвелийска - 2 клас

Александра Глухчева - 3 клас

Елена Атанасова - 4 клас

Учители целодневна организация: 

Мария Иванова - 1-2 клас

Евелина Терзиева - 3-4 клас

Росен Стамов - 5-6 клас

Учители в прогимназиален етап:

Димитринка Бойчева - старши учител по български език и литература

Златка Стамова - старши учител по английски език 

Ангел Шиков , директор - математика

Веселин Пенсов - учител по математика, физика и астрономия, информационни технологии

Петранка Колева - старши учител по история и цивилизации, география и икономика

Деница Христева - учител по човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество

Теменуга Атанасова - старши учител по физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство

Ирена Неделчева - учител по музика