План-прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021 г.

План-прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021 г.

План-прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 г. В ОУ “ Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови  се планират:

Една  паралелка за 1. клас;

Две  ГЦДОУД за 1 -2 . клас и 3-4 клас

Една паралелка за 5 клас;

Една   ГЦДОУД в 5-6 клас

Приемът се осъществява на база решение на Педагогически съвет и след становище на Обществения съвет. Най-важен критерий е желанието на родителите.