ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ОТ 8 НОЕМВРИ , ПОНЕДЕЛНИК И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОТНОСНО ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ОТ 8 НОЕМВРИ , ПОНЕДЕЛНИК И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОТНОСНО ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ОТ 8 НОЕМВРИ , ПОНЕДЕЛНИК И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОТНОСНО ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Относно преминаване към обучение от разстояние в електронна среда:

Уважаеми родители, учители и ученици,

от понеделник (08.11.2021 г.) се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I -ви до VII клас. Обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с начален час 8,30 ч. Часовете в ОРЕС в начален етап (I-IV клас) са с продължителност 20 минути, а в прогимназиален етап (V-VII клас) са с продължителност 30 минути. Графикът ще бъде качен на сайта в неделя, 7.11.2021г.

Относно организацията за проучване на желанието на родителите за тестване на учениците:

Родителите трябва да попълнят декларации за решението си за тестване на децата с неинвазивни антигенни тестове два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък. Декларациите трябва да са попълнени в електронен формат или на хартия и представени в училището до 12 часа в понеделник – 8.11.2021 г. В училище ще има осигурени декларации за тези родители, които желаят да ги попълнят на място. Желателно е всеки родител, който дава съгласие за тестване на детето си, да уведоми класния ръководител до 19 часа в неделя – 7.11.2021 г. В случай, че детето е преболедувало Ковид 19, родителят трябва да представи валиден документ. В този случай в декларацията се отбелязва наличие на валиден документ за преболедуване.

натисни тук - Информация от МОН относно тестването - писмо на министър до РУО и декларации от родители