РЕЗУЛТАТИ НВО 4 клас през 2022-2023г.

РЕЗУЛТАТИ НВО 4 клас през 2022-2023г.

Относно разпоредбите на чл. 54,ал.4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците училището оповестява публично данните от резултатите за 4 клас на учениците от ОУ"Д-р Петър Берон"

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас

 

Област

 

Населено място

 

Код по НЕИСПУО

 

Училище

 

Изпит

Среден процент от максималния брой точки

Ниво училище

Регионално ниво

Национално ниво

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

ПЛОВДИВ

С.ЧАЛЪКОВИ

1602505

Основно училище "Д-р Петър Берон"

БЕЛ

47.00

48.00

46.29

70.65

66.83

74.60

70.52

66.79

74.36

ПЛОВДИВ

С.ЧАЛЪКОВИ

1602505

Основно училище "Д-р Петър Берон"

МАТ

29.17

33.60

26.00

63.85

64.19

63.50

64.38

64.77

63.97